Όμιλος VITESSE


 Ιστορικό

 Αποστολή - Όραμα

 Αξίες

Ιστορικό

Η εκτελωνιστική ΜΠΑΣΑΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ & Σια Ο.Ε. ιδρύθηκε το 1980

H εταιρείa ΙΝΤΕΡΔΡΟΜΩΝ CARGO A.E. δημιουργήθηκε το 1995 και συγχωνεύθηκε με την εταιρεία Vitesse 27 Απριλίου 2021.

H εταιρείa VITESSE A.E. δημιουργήθηκε το 2002

Η εκτελωνιστική ΜΠΑΣΑΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ – ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ Ο.Ε. ιδρύθηκε το 2004

Η ΙΝΤΕΡΔΡΟΜΩΝ LOGISTICS Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 2005

Η ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 2012


© 2022 VITESSE – Last update 22 Απριλίου 2022 – Supported by Webmaze