Όμιλος ΙΝΤΕΡΔΡΟΜΩΝ


 Ιστορικό

 Αποστολή - Όραμα

 Αξίες

Αξίες

Η επιτυχία μας στην αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης εφοδιαστικής αλυσίδας με σκοπό όχι μόνο να ικανοποιήσουμε, αλλά και να υπερβούμε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών μας, οφείλεται στο ιδιαίτερο βάρος που δίνουμε στην ταχύτητα, την ακρίβεια, την ασφάλεια, την ποιότητα και την αξιοπιστία, αλλά και στη φιλοσοφία μας για συνεχή επένδυση στο στελεχιακό δυναμικό του Ομίλου μας. Εστιάζοντας την προσοχή μας στον τομέα των εξειδικευμένων υπηρεσιών, προτεραιότητά μας είναι η διαρκής ανάπτυξη και επέκταση του φάσματος των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Ο Όμιλός μας με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και ευαισθησία προς τα άτομα με ειδικές ικανότητες, αναλαμβάνει και συμμετέχει συστηματικά σε δράσεις που σκοπό έχουν στην ενίσχυση ιδρυμάτων εκπαίδευσης και αποκατάστασης αυτών των ατόμων.
Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι, σε όλες τις εταιρείες μας ακολουθούμε πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού και ειδών συσκευασίας και μετέχουμε σε πρόγραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού υλικού.

Συνοπτικά, οι αξίες που μας διέπουν είναι:

Αξιοπιστία

Ασφάλεια

Ανταγωνιστικότητα

Ποιότητα

Ταχύτητα

Ευελιξία

Καινοτομία

Επένδυση σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία

Συνεχής εκσυγχρονισμός και βελτιωση διαδικασιών

Διαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού μας

Εταιρική κοινωνική ευθύνη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον του.


© 2022 VITESSE – Last update 22 Απριλίου 2022 – Supported by Webmaze