Όμιλος ΙΝΤΕΡΔΡΟΜΩΝ


 Ιστορικό

 Αποστολή - Όραμα

 Αξίες

Αποστολή

Αποστολή μας είναι η παροχή ποιοτικών, εξειδικευμένων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών στην εφοδιαστκή αλυσίδα. Η παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας προσφέρει καταλυτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους πελάτες μας, με τους οποίους επιδιώκουμε αμοιβαία ανάπτυξη.

Όραμα

Το όραμά μας είναι να αποτελούμε πρωτοπορία στην ελληνική αγορά σε παροχή εξειδικευμένων ποιοτικών υπηρεσιών logistics με ανταγωνιστικό κόστος.© 2022 VITESSE – Last update 22 Απριλίου 2022 – Supported by Webmaze